KIGE (Kunst Is-kunst Gress-Energi)

Et fremtidsrettet, helårs flerbruksanlegg for sport og mosjon, med kostnadsdekkende energiproduksjon til fjernvarmenett.  

·        5 måneder med allsidig isidrett, mosjon og lek på kunstfrossen bane
·        7 måneder fotball og annet ballspill på kunstgress
·        12 måneder energiproduksjon


Aksjebrev

Kjøp en aksje i kunstisbanen i Horten!

Du får:
- Nummerert aksjebrev, i flott trykk, tegnet av Anders Kaardahl
- Navn kommer på reklamestativ ved skøytebanen
Eventuell fakturering, kr. 1000.- og utlevering av aksjebrev vil gjennomføres i etterkant av den politiske avgjørelsen, forutsatt positivt vedtak.

Du tegner deg for en aksje ved:
- å skrive
inn navn og tlf.nr. i Gjesteboka
- besøke Facebooksiden
- sende en SMS til 91172614
- sende e-post.

Liste over de som har tegnet seg. Informasjon om aksjetegning.

Avtale mellom Ørn og KIGE om «Utvikling av Lystlunden» 17/4-2016

Presentasjon på møtet 30/3-2016


 

  

En fornøyd KIGE-komite (Olav, Egill, Arne, Håkon og Geir) etter at utviklingplanen for Lystlunden ble vedtatt 2007.


Forprosjekt


 Utviklingsplan for Lystlunden idrettspark

- vedtak Horten kommune 18/6-2007
- vedtak Horten kommune 15/9-2008
- vedtak Horten kommune 21/9-2009


Kommunestyret 9/12-2013 - Budsjettmøte Økonomi og handlingsplan:

«Lystlunden skal være en levende park i hjertet av byen vår. For å realisere dette trengs både dugnadskraft og kommunale midler. Det settes derfor av til sammen 7,5 mkr til opprustning av parken i økonomiplanen. Alle initiativ fra idrett, fylket og næringsliv må integreres i en helhetlig plan for parken og området rundt.»

Kommune-TV - Eddy Robertsen (V)
Kommune-TV - Even Gran (SV))


Kommunestyret 15/12-2014 - Økonomi og handlingsplan 2015-2018

Kommunestyret i Horten vedtok å sette av kr. 250.000,- til prosjekterings-/kvalitets-sikringsmidler for Lystlunden.

KommuneTV - Kommunestyret desember 2014 – budsjettmøtet - Maria-Karine Aasen-Svensrud (AP)


Kommunestyret 14/12-2015 - Økonomi og handlingsplan 2016-2019

«Videre utvikling av Lystlunden må sikres gjennom planperioden. KIGE-prosjekt er under utredning og fotballklubbene melder om behov for flere baner. Endelige avklaringer av prosjekter kan imidlertid ikke gjøres før forprosjekt til KIGE er gjennomført. Det er ventet ferdig innen mars 2016. Når det foreligger vil videre fremdrift av utvikling av Lystlunden bli avklart. I den prosessen skal det være dialog med både idrettsforeningene og idrettsrådet. På investeringsbudsjettet for 2016 avsettes det 500.000 kr. Avklaring av bruk gjøres våren 2016.»


26/1-2016 Brev fra Kulturdepartementet


Linker til andre prosjekt/info:

Kunstis og oppvarming av fotballbaner
Norges Skøyteforbund - Baner/anlegg
Idrettsmeldingen 2012
Jevnaker


Spørsmål eller kommentarer, kontakt oss gjerne via e-post.


KIGE Web-ansvarlig: Olav Langeland                   
Siste oppdatering: 2016.04.17